SYSTEM  PEDAGOGICZNY

  W przedszkolach Sióstr Niepokalanek praca wychowawczo –  dydaktyczna opiera się na dwóch programach: zalecanym przez władze oświatowe i autorskim, zawierającym wskazówki wychowawcze bł. Marceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia. Fundamentem systemu pedagogicznego są cztery zasady, które mimo że sformułowane zostały w 1872 roku, nie straciły na aktualności i stosowane są we wszystkich placówkach Sióstr Niepokalanek.
Proces edukacji Matka Marcelina widziała jako całokształt nauczania i wychowania. Warunkuje ono indywidualny, podmiotowy stosunek do każdego dziecka, ukształtowanie jego pełnej osobowości i przygotowanie do twórczego  życia
w społeczeństwie.
Wartości przekazywane dziecku w przedszkolu mają doprowadzić do samowychowania, czyli świadomego kierowania własnym rozwojem.