Co nowego

COVID-19

DLA RODZICÓW

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW - zobacz więcej

Procedury

PROCEDURY PRZEDSZKOLA - zobacz więcej

Inspektorat

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zobacz więcej