Ratownik medyczny

Do naszego przedszkola zawitał niezwykły gość – ratownik medyczny. Przyniósł ogromny plecak z rzeczami potrzebnymi do udzielenia pomocy poszkodowanemu. Pięciolatki dowiedziały się, jak pomagać innym, jakie cechy powinien mieć każdy ratownik. Okazało się, że przedszkolaki doskonale wiedzą, jak zachować się sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.

 

Wspólnie udzielili pomocy misiowi, który doznał upadku z wysokości. Mali ratownicy prawidłowo wykonali szereg czynności w takiej sytuacji. Każdy może być ratownikiem! Wystarczy mieć otwarte serce i chęć niesienia pomocy.