1. Jak pomóc przedszkolakowi w kształtowaniu systemu wartości - psycholog Bożena Janiszewska - Czytaj tekst

2. Przedszkolaki – wychowanie ku wartościom - Czytaj tekst