16 X grupa 5a uczciła pamięć o Świętym Janie Pawle II organizując w swojej grupie Dzień Piłki. Nasz Święty Papież spotykał się ze sportowcami i kibicował im. Sam prowadził aktywny tryb życia. W wielu dziedzinach, również w sporcie, jest dla nas natchnieniem i inspiracją.
Tego dnia każde dziecko przyniosło z domu piłkę. Po krótkiej prezentacji,  w wybrany przez siebie sposób, dzieci z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem podjęły zaproponowane  ćwiczenia. Zabawy były różne: od  indywidualnych po zawody w parach. Rozegrano również  grę zespołową z podziałem na drużyny. Największą radość wywołało celowanie w pachołek.  

 

Wszystkie zaproponowane konkurencje stały się  doskonałą okazją do kształtowania umiejętności znoszenia porażki, do współpracy, twórczości i kreatywności. Piłkarskie umiejętności rozwijaliśmy w  sali muzycznej, gimnastycznej oraz na  boisku szkolnym.
Zaproponowane ćwiczenia z piłką okazały się nie tylko sposobem służącym polepszeniu stanu zdrowia i sprawności fizycznej ale też uniwersalnym środkiem wychowawczym.  Pomogły
w kształtowaniu określonego systemu zasad moralnych takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, umiejętność współdziałania w zespole. To był wspaniały dzień z Janem Pawłem II, który, zapewne patrząc na nas z Domu Ojca, uśmiechał się do nas i nam kibicował.