Jak wiele w nas drzemie muzycznych talentów!
Mogliśmy się o tym przekonać pewnego dnia po feriach, kiedy w rytmie afrykańskich bębnów przenieśliśmy się do wielkiej dżungli. Spotkaliśmy tam żyrafę i zebrę oraz skradaliśmy się obok drzemiącego lwa i polowaliśmy na antylopę. Uczyliśmy się wystukiwać rytm zachodzącego słońca, wielkiej wiosennej ulewy oraz drobnego deszczyku. A to wszystko za pomocą jednego niepozornego instrumentu – bębna.
Jak bogaty jest świat naszej wyobraźni i muzyki!
Dziękujemy Panu Krystianowi, że uwrażliwił nas na to bogactwo :)