13 listopada grupa sześciolatków brała udział w bardzo ciekawych zajęciach z Panem Adrianem (archeologiem, historykiem, przewodnikiem).  Podczas spotkania dzieci nie tylko dowiedziały się o najstarszych dziejach Polski sięgających czasów Mieszka I, ale także zobaczyły i miały okazję przymierzyć stroje rycerskie z tamtych czasów.

Dowiedzieliśmy się, że podstawowym orężem średniowiecznego rycerstwa był miecz, a obok niego włócznia. Ubiór obronny stanowiły zbroje, a jego zwieńczeniem był hełm., który jak się dowiedzieliśmy uległ w średniowieczu największym przemianom - od formy stożkowatej, poprzez garnczkowaty, aż po przyłbice w wiekach późniejszych.

Grupa z zachwytem przymierzała różne hełmy oraz trzymała w ręku miecze. Mieliśmy także możliwość obejrzenia tarczy, które służyły do obrony. Podczas zajęć utrwaliliśmy sobie symbole narodowe oraz przypomnieliśmy  historię Hymnu Narodowego.

Zajęcia te w uwrażliwiły 6-latki na dziedzictwo narodowe oraz były okazją do poznania wydarzeń z historii Polski, podczas których „orzeł” towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa. Dzięki mierzeniu i dotykaniu strojów, barwnym opowieściom o zdarzeniach i ich uczestnikach, dzieci miały okazję wczuć się w atmosferę wydarzeń z przeszłości.