Aby pomóc dzieciom zrozumieć te dawne wydarzenia nasz Gość wyrysował je na tablicy i odniósł każde z nich do współczesności. Dzięki temu wszystko stało się jasne! Dzieci chętnie brały udział w rozmowie, podawały własne przykłady i dzieliły się swoją wiedzą. Zachęcamy również Państwa do przybliżania dzieciom Pisma Świętego, zarówno w domu jak i w przedszkolu. To doskonała okazja, żeby od najmłodszych lat rozbudzać w naszych pociechach wiarę i miłość do Boga.