W kończącym się Roku Bożego Miłosierdzia, dzieci z gr. 5 „a” zorganizowały przedstawienie o życiu i powołaniu św. S. Faustyny – której Bóg powierzył swoje tajemnice.

Aktorzy w bardzo prosty sposób starali się przekazać bogactwo treści, zawartych w temacie Bożego Miłosierdzia.

Mamy nadzieję, że śpiew pieśni oraz recytacja poszczególnych kwestii
głęboko zapadła w sercach przedszkolaków.