W sadzie i w ogrodzie…

 

 26 października od rana atmosfera jesiennego nastoju

udzielała się wszystkim przedszkolakom.

Był to dzień poświęcony barwnej, słonecznej jesieni.

Każda grupa z radością prezentowała przed młodszymi

i starszymi koleżankami i kolegami umiejętności

recytatorskie, taneczne, wokalne.

Barwne stroje przypominały o kolorach i darach jesieni.

Tańce, konkursy i zabawy były uwieńczeniem tego dnia smile