Ósmego listopada do naszego przedszkola przybyli aktorzy z Wieliczki, którzy przybliżyli nam "Przypowieść o talentach". Dowiedzieliśmy się, że dzięki pracy i zaangażowaniu talenty pomnażamy, a przez lenistwo je tracimy. Teatrzyk był bardzo pouczający, jednocześnie przedstawiony z humorem i aktywujący małych widzów.