W czwartek 9 lutego gościliśmy ponownie w naszym przedszkolu teatrzyk "Eden" z Wieliczki, który tym razem zaprezentował spektakl pt: „Historia Daniela w jaskini lwów”. Aktorzy przybliżyli historię biblijnego króla, który żył w Babilonii. Przedstawienie dotyczyło takich wartości jak: uczciwość, dobro i poszanowanie cudzej własności. Dzieci były bardzo zainteresowane teatrzykiem i z zaciekawieniem śledziły historię dobrego i sprawiedliwego Daniela. Aktorzy bawili się z widownią, zadawali jej pytania i tańczyli. Spektakl uświadomił oglądającym, że człowiek pracowity może zostać sowicie wynagrodzony, zaś leniwy i chciwy nigdy nie zazna wsparcia drugiego człowieka, a także, że kłamstwo nigdy nie popłaca.