Objawienia w Fatimie są nie tylko odległą historią sprzed 100 lat. To wszystko, o czym Maryja mówiła Pastuszkom, jest żywe tu i teraz. Każdy z nas może swoją modlitwą zmienić bieg historii i przyczynić się do zbawienia, nie tylko swojego ale i innych. O najważniejszych przesłaniach tego wielkiego objawienia w Portugalii przypomniały nam dzieci z grupy 6B. Niech nasi tegoroczni patroni – Służebnica Boża Łucja, Św. Hiacynta i Św. Franciszek pomagają nam wypełniać wolę Maryi. Amen.