Tak jak w naszych domach, tak i w przedszkolu pielęgnujemy zwyczaj przyjmowania Księdza po kolędzie. Wizytę duszpasterską poprzedziła wspólna modlitwa w kaplicy. Podczas odwiedzin w salach, Ksiądz Piotr opowiedział o tej pięknej tradycji , pomodlił się za nas i nasze rodziny oraz poświęcił wszystkie pomieszczenia. Towarzyszyli Mu Trzej Królowie, którymi byli chłopcy z najstarszych grup.

Podczas spotkania z każdej sali słychać było piękny śpiew kolęd. Na koniec Kapłan udzielił błogosławieństwa dzieciom oraz rozdał pamiątkowe obrazki.