Święty Józefie, Opiekunie Boży,
módl się za nami, gdy serce się trwoży…

20 marca uroczyście wspominaliśmy Św. Józefa.

Z tej okazji, nasza sala gimnastyczna zmieniła się w salę teatralną, a grupa 6b przygotowała przedstawienie pt. „Święty Józef – Opiekun Bożej Rodziny”, ukazując postać tego ważnego świętego oraz krótką historię Jego życia. Po przedstawieniu wszystkie dzieci wraz z wychowawcami udały się do kaplicy, aby za wstawiennictwem wspominanego Patrona pomodlić się za nasze rodziny. Tego dnia inscenizację obejrzeli również rodzice i zaproszeni goście. Przedstawienie wywołało wiele wzruszeń i zostało nagrodzone gromkimi brawami.