co nowego w przedszkolu


Dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne - czytaj więcej

rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku -  zobacz więcej

Mały książe

Prezentacja "Mały Książe" - czytaj więcej

Działania artystyczne

Podziękowania Przedszkolakom za udział we wspólnych artystycznych działaniach filmowych -
zobacz więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - czytaj więcej

Kształcenie

Drodzy Rodzice! W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe,  informujemy, że od dnia 11 maja br. wznawiamy pracę Przedszkola, uwzględniając przy tym wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Czekamy na Was! Do zobaczenia! 

Ciekawostki wychowawcze

Kochani Rodzice! W "Ciekawostkach wychowawczych" pojawiły się nowe artykuły. Zapraszamy do lektury! - czytaj więcej

Kuratorium

Mazowiecka policja apeluje - czytaj więcej

Nowe obostrzenia i zasady - mazowiecka Policja apeluje - czytaj więcej

Kuratorium

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - czytaj więcej

Kalendarium

Co nas czeka w marcu - czytaj więcej

co nowego w przedszkolu


Dni Adaptacyjne

Dni adaptacyjne - czytaj więcej

Rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku -  zobacz więcej

Mały Książe

Prezentacja "Mały Książe" - czytaj więcej

Działania filmowe

Podziękowania Przedszkolakom za udział we wspólnych artystycznych działaniach filmowych -  zobacz więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - czytaj więcej

Kształcenie

Drodzy Rodzice! W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe,  informujemy, że od dnia 11 maja br. wznawiamy pracę Przedszkola, uwzględniając przy tym wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Czekamy na Was! Do zobaczenia! 

Ciekawostki wychowawcze

Kochani Rodzice! W "Ciekawostkach wychowawczych" pojawiły się nowe artykuły. Zapraszamy do lektury! - czytaj więcej

Kuratorium

Mazowiecka policja apeluje - czytaj więcej

Nowe obostrzenia i zasady - mazowiecka Policja apeluje - czytaj więcej

Kuratorium

Ogłoszenie Kuratorium Oświaty w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego - czytaj więcej

Kalendarium

Co nas czeka w marcu - czytaj więcej

O Nas

Garść historii

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęło działalność wychowawczo – dydaktyczną na terenie Warszawy w 1932 roku. Pierwszy dom zakonny mieścił się przy ul. Solarnego 4 na Ochocie. Już w 1933 roku Siostry zakupiły posiadłość przy ulicy Kazimierzowskiej w dzielnicy Mokotów. Tam też 9 września tegoż roku, otworzyły przedszkole, szkołę podstawową oraz bursę dla studentek. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że jawną działalność oświatową musiały zamienić na tajne komplety. W sierpniu 1944 roku klasztor został spalony przez Niemców, a Siostry schroniły się w Szymanowie.

Do stolicy Polski wróciły w styczniu 1945 roku i zamieszkały w willi przy ulicy Idzikowskiego, darowanej Zgromadzeniu przez generała Rudomira Rayskiego. Otworzyły tam przedszkole i bursę dla dziewcząt uczęszczających do szkół średnich. W 1954 roku ówczesne władze oświatowe zarządziły likwidację bursy, a osiem lat później – przedszkola. Siostry zaczęły wychowywać i nauczać dzieci w prywatnych domach. Pod koniec lat siedemdziesiątych, jeszcze nielegalnie, przedszkole wróciło na ulicę Idzikowskiego 25. Jawną działalność wychowawczo – dydaktyczną rozpoczęto dopiero w 1990 roku. Potrzeby rosły, a warunki lokalowe były niewystarczające. Siostry podjęły starania o uzyskanie placu pod budowę zespołu edukacyjnego. W 2000 roku Zgromadzenie otrzymało działkę w dzielnicy Ursynów na Kabatach, a w październiku 2001 roku rozpoczęły się już zajęcia w szkole podstawowej.  Trzy miesiące później otworzono przedszkole liczące dziesięć grup. 

Czym charakteryzują się placówki prowadzone przez Siostry Niepokalanki?
Czerpiąc z dziedzictwa, zostawionego przez bł. Marcelinę Darowską, założycielkę Zgromadzenia, można powiedzieć, iż kluczowymi wartościami w procesie wychowania i nauczania dzieci są: wiara, miłość Ojczyzny, prawda i uczciwość w wypełnianiu codziennych obowiązków. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym można już pomóc dziecku w odkrywaniu piękna otaczającego świata ijego Stwórcy, wpoić umiłowanie Ojczystej przyrody, języka, nauczyć sumiennego wykonywania powierzonych zadań i szczerości we wzajemnych relacjach.

Przedszkole działa nieprzerwanie  od 67 lat.