620,- zł.
za przedszkole
50,- zł.
za świetlicę
                                          
Opłaty za przedszkole i świetlicę można wpłacać
na konto bankowe przedszkola:

02 1160 2202 0000 0000 3350 1755
BANK MILLENNIUM

lub gotówką od 1-go do 10- każdego miesiąca
w godz. od 8:00 do 9:00  oraz od 15:00 do 16:00     

Przy wpłatach bankowych w dyspozycij przelewu należy podać
imię i nazwisko dziecka oraz grupę