• Opłaty

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2023 roku opłaty wynoszą:

750 zł

miesięcznie płatne przez 10 miesięcy

12 zł

dzienna stawka żywieniowa

50 zł

świetlica 16.00 - 17.30

Prosimy o regulowanie wpłaty czesnego do 10-go każdego miesiąca na poniżej podane konto bankowe:

Bank Millennium 

PL 02 1160 2202 0000 0000 3350 1755 

SWIFT/BIC - BIGBPLPW

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz grupę. 

Można też wpłacać gotówką od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca w godz. 8.00–9.00 w sekretariacie przedszkola.