PRYWATNOŚĆ

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR)
Rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Kontakt

Inspektor ochrony danych - iod@cbi.org.pl

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna dziecka- zobacz / pobierz

Informacje

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych - zobacz / pobierz