• Garść historii

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęło działalność wychowawczo – dydaktyczną na terenie Warszawy w 1932 roku. Pierwszy dom zakonny mieścił się przy ul. Solarnego 4 na Ochocie

Już w 1933 roku Siostry zakupiły posiadłość przy ulicy Kazimierzowskiej w dzielnicy Mokotów. Tam też 9 września tegoż roku, otworzyły przedszkole, szkołę podstawową oraz bursę dla studentek. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że jawną działalność oświatową musiały zamienić na tajne komplety. W sierpniu 1944 roku klasztor został spalony przez Niemców, a Siostry schroniły się w Szymanowie

Do stolicy Polski wróciły w styczniu 1945 roku i zamieszkały w willi przy ulicy Idzikowskiego, darowanej Zgromadzeniu przez generała Rudomira Rayskiego. Otworzyły tam przedszkole i bursę dla dziewcząt uczęszczających do szkół średnich

W 1954 roku ówczesne władze oświatowe zarządziły likwidację bursy, a osiem lat później – przedszkola. Siostry zaczęły wychowywać i nauczać dzieci w prywatnych domach. Pod koniec lat siedemdziesiątych, jeszcze nielegalnie, przedszkole wróciło na ulicę Idzikowskiego 25.

Jawną działalność wychowawczo – dydaktyczną rozpoczęto dopiero w 1990 roku. Potrzeby rosły, a warunki lokalowe były niewystarczające. Siostry podjęły starania o uzyskanie placu pod budowę zespołu edukacyjnego.

W 2000 roku Zgromadzenie otrzymało działkę w dzielnicy Ursynów na Kabatach, a w październiku 2001 roku rozpoczęły się już zajęcia w szkole podstawowej. Trzy miesiące później otworzono przedszkole liczące dziesięć grup.

Charakterystyka placówek prowadzonych przez Siostry Niepokalanki

Czerpiąc z dziedzictwa, zostawionego przez bł. Marcelinę Darowską, założycielkę Zgromadzenia, można powiedzieć, iż kluczowymi wartościami w procesie wychowania i nauczania dzieci są: wiara, miłość Ojczyzny, prawda i uczciwość w wypełnianiu codziennych obowiązków. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym można już pomóc dziecku w odkrywaniu piękna otaczającego świata ijego Stwórcy, wpoić umiłowanie Ojczystej przyrody, języka, nauczyć sumiennego wykonywania powierzonych zadań i szczerości we wzajemnych relacjach.

Przedszkole działa nieprzerwanie  od 67 lat.

Aktualności

Najnowsze informacje z życia przedszkola, aktualności, filmiki, wykłady oraz ciekawostki wychowawcze